Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

6 - 12 เดือน

คำแรก ที่หนูเคี้ยวได้!

เข้าสู่ช่วงวัยที่ลูกน้อยเริ่มทานอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่ อาหารเสริมตามวัยนอกจากจะช่วยให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในการเคี้ยวอาหาร และการพูด เรียกได้ว่าเป็นก้าวแห่งพัฒนาการครั้งสำคัญของลูกน้อยเลยทีเดียว!

หนึ่งเมนู - ทุกความต้องการของบุตรของท่าน

เพียงแค่กรองเพื่อดูเนื้อหาที่คุณกำลังมองหา

เครื่องมือ

ลูกน้อยของคุณมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

ลูกน้อยของคุณมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว! ในขวบปีแรก ทารกจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด และมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น 50 %! ทารกแต่ละคนจะมีอัตราการเจริญเติบโตของเขาเอง ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงควรชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูงของลูกทุกเดือนในช่วง  3 ขวบปีแรก การติดตามพัฒนาการของลูกน้อยด้วยโปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตของเราจะช่วยให้คุณแม่สะดวกยิ่งขึ้น

สัปดาห์นี้ต้องอ่าน