Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
แชร์สิ่งนี้ บทความ
X

วิธีสังเกตอาการของโรคภูมิแพ้

(0 ทบทวน)

เด็กสามารถเป็นโรคภูมิแพ้ได้ตั้งแต่อายุ 1 -2 เดือน โดยแต่ละช่วงอายุจะพบโรคภูมิแพ้ต่างชนิดกัน เช่น โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือแพ้อาหาร พบไดตั้งแต่แรกเกิด โดยพบมากในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี

วันพฤหัส, มกราคม 12th, 2017

เด็กสามารถเป็นโรคภูมิแพ้ได้ตั้งแต่อายุ 1 -2 เดือน โดยแต่ละช่วงอายุจะพบโรคภูมิแพ้ต่างชนิดกัน เช่น โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง หรือแพ้อาหาร พบไดตั้งแต่แรกเกิด โดยพบมากในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี

ส่วนโรคหอบหืดจะพบบ่อยในช่วงอายุ 1 -3 ปี โดยผู้ป่วยจะมีอาการไอ หอบ หายใจเสียงดังวี้ด ในขณะที่แพ้อากาศมักจะพบหลังอายุ 4-5 ปี หรือเป็นหวัดบ่อย ๆ

หนังสืออ้างอิง
พิพัฒน์ ชูวรเวช , พ.ต.อ. นพมาศ ชูวรเวช , พ.ต.อ., คู่มือเอาชนะโรคภูมิแพ้ (พิมพ์ครั้งที่ 3) ,
โครงการหนังสือเล่ม อันดับที่ 110 ชุดอาหารและสุขภาพ สำนักพิมพ์รักลูก , กรุงเทพมหานคร, 2541
ชนิกา ตู้จินดา, ศ.พญ., หมอชนิกา ตอบปัญหาเด็กวัยแรกเกิด - 1 ปี (พิพม์ครั้งที่ 6) โครงการหนังสือล่ม
อันดับที่ 65 ชุดจิตวิทยาและการเลี้ยงดูเด็ก สำนักพิมพ์ รักลูก, กรุงเทพมหานคร 2539
รีดเดร์ส ไดเจสท์ , ไขปัญหารักษาสุขภาพ คู่มือถาม - ตอบ ปัญหาสุขภาพครบวงจรเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีสุข
(พิมพครั้งที่ 1) บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร , 2541
รีดเดอร์ส ไดเจสท์ , รู้คุณรู้โทษโภชนาการ คู่มือโภชนบำบัดและป้องกัน เพื่อการบริโภคที่ชาญฉลาดและปลอดภัย
(พิมพ์ครั้งที่ 2 ) บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร, 2542
Scherer SH., The impact of maternal diets during Breastfeeding on the prevention of food allergy current Opinion in allergy and clinical immunology 2002, 2 : 207 -21

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมคลับสำหรับคุณแม่ 1000 วันแรก

เข้าร่วมคลับสำหรับคุณแม่ แค่คลิกเข้าร่วม คุณแม่ก็จะได้รับคำแนะนำ และแนวทางเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับคุณแม่และแต่ละช่วงวัยของลูกน้อยเป็นรายสัปดาห์ผ่านทางอีเมล

  • มาร่วมเดินทางไปกับเรา
  • สาระน่ารู้ช่วงตั้งครรภ์ และการดูแลลูกน้อย
  • พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ 24 ชม.
  • รอรับข้อเสนอดีๆ อีกมากมายจากเรา

คลิกเพื่อเข้าร่วมคลับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Article Reviews

0 ทบทวน